ALTA – TROMSØ……PÅ 4 TIMER

Avstanden og transport-tiden mellom de to største vekst – sentrene i Troms og Finnmark kan kraftig nedkortes ved etablering av «Nordområdevegen».

HVA ER «NORDOMRÅDEVEGEN»?

Kort fortalt en god og rassikker vei mellom Alta og Tromsø. Kvænangsfjellet rassikres nå – da gjenstår kun Ullsfjordforbindelsen. for å realisere Nordområdevegen.

NORD-NORGES BESTE VEGPROSJEKT

Ved etablering av Nordområdevegen så kan samfunnet spare over 29 millioner km med bilkjøring per år. Det er ingen prosjekt i hele Nord – Norge som kan vise til samme besparelse.

KUN «UFB» MANGLER

Ullsfjordforbindelsen (UFB) er den siste og viktigste brikken i visjonen om en rask og trygg vei mellom 2 store bo- og arbeidsregioner i Arktis. UFB består i korte trekk av 1 tunnel og 2 bruer som binder Nord-Troms og Tromsø sammen.

«STORT POTENSIAL»

{

Med den trafikken som er her og den forventede veksten innen turisme, spesielt mot Lyngen, ser jeg et stort potensial i en tidsbesparelse på én time mellom Alta og Tromsø.

- Knut Arild Hareide

KM BESPARELSE ALTA - TROMSØ

MILLIONER km SPART / ÅR

VIRKEOMRÅDE (MENNESKER)

TONN CO2 SPART PER ÅR

BESPARELSER

Nordområdevegen har et solid tallmateriale bak seg og står fjellstøtt som ett av Norges beste vegprosjekter, både når det gjelder nyttekjøring og miljøbesparelser.

BLI MED!

Følg vår Facebook - side! Da kan du være med og bidra til at vi får realisert Nord-Norges beste vegprosjekt!
FACEBOOK