HVA ER NORDOMRÅDEVEGEN?

NORDOMRÅDENE

«Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Regjeringen vil jobbe for en ny giv i nordområdepolitikken med vekt på godt og konkret internasjonalt samarbeid og særlig fokus på økt aktivitet på land i Norge. Dette vil innebære en kraftfull satsing på tvers av flere sektorer, som utdanning og forskning, ressursforvaltning, næringsliv og samferdsel.»

NORDOMRÅDEVEGEN

«Nordområdevegen» er navnet på en raskere vei mellom Tromsø og Alta. Det er foretatt en rekke oppgraderinger på det aktuelle veistrekket, herunder Sørkjostunnelen, veg oppgraderinger og tunneler i Langfjorden,  Isnestoften, Talvik og bru over Kåfjorden utenfor Alta. Nå er også arbeidet med en rassikker forbindelse over Kvænangsfjellet i gang. Når den er ferdigstilt er det kun Ullsfjordforbindelsen som mangler for å kunne realisere Nordområdevegen.

ULLSFJORDFORBINDELSEN ER DEN SISTE BRIKKEN

Ullsfjordforbindelsen er et planlagt veiprosjekt i Tromsø og Lyngen kommuner i Troms. Prosjektet vil erstatte den nåværende fergeforbindelsen Breivikeidet–Svensby over Ullsfjorden på fylkesvei 91. Foruten å gi fergefri veiforbindelse mellom de to kommunene vil prosjektet også sterkt forkorte reisetiden mellom Tromsø og Finnmark. Forbindelsen vil også sikre andre rasutsatte deler i Troms, ved å åpne for alternative transportruter.

BLI MED!

Følg vår Facebook - side! Da kan du være med og bidra til at vi får realisert Nord-Norges beste vegprosjekt!
FACEBOOK